İlk alışverişinize özel %15 indirim kodu: YENI15
500 TL ve üzeri ücretsiz kargo
Hızlı kargo & güvenli alışveriş
MENÜ
Sepet0 Favorilerim Giriş Yap | Yeni Üyelik
Arayın...ARA
Kurumsalx

Veri Sahibi Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verileri işlenen gerçek kişilere (“İlgili Kişi”, “Başvuru Sahibi”), KVKK’nın 13. maddesi uyarınca veri sorumlularına başvuru yaparak KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunma imkânı sağlamıştır. 

İşbu form ile Triko Mısırlı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“TRİKO MISIRLI” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, Başvuru Sahibi’nin KVKK kapsamında ilgili haklarını kullanmak üzere tarafımıza ileteceği talepleri, KVKK ve 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.

Tebliğ’in 4. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca veri sorumlusuna başvuru hakkından yararlanmak için başvuruların Türkçe olarak yapılması gerekmektedir.

MISIRLI’YA BAŞVURUNUZUN USULÜ

Bizzat yazılı olarak başvurmanız halinde: eksiksiz olarak doldurulan, talebin açıkça belirtildiği ve ıslak imzanızı içerir başvuru formu çıktısını, TRİKO MISIRLI işyeri adresine, 
Merkez mahallesi, Fırın Sok. No:45 34381 Bomonti - Şişli /İstanbul, elden teslim edebilirsiniz.

Noter vasıtası ile başvurmanız halinde: eksiksiz olarak doldurulan, talebin açıkça belirtildiği ve ıslak imzanızı içerir başvuru formu çıktısını, tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talebi” açıklaması yazılarak noter kanalıyla TRİKO MISIRLI işyeri adresine, 
Merkez mahallesi, Fırın Sok. No:45 34381 Bomonti - Şişli /İstanbul, TRİKO MISIRLI’a iletebilirsiniz. 

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli imza, mobil imza veya TRİKO MISIRLI’ya daha öncesinde bildirdiğiniz ve TRİKO MISIRLI’un sistemlerinde kayıtlı elektronik posta adresiniz başvurmanız halinde: Güvenli elektronik imzanızı içerir, eksiksiz olarak doldrulan ve talebin açıkça belirtildiği başvuru formunu, elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talebi” açıklamasını yazarak  [email protected] ,adresine göndereceğiniz elektronik posta ile TRİKO MISIRLI’ya iletebilirsiniz. 

Yukarıda açıklanan usullerden biri kullanılmak suretiyle TRİKO MISIRLI’ya ulaştırılan başvuru formu içerisinde yer alan Başvuru Sahibi talebi, KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve talebin TRİKO MISIRLI’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacak ve talebe ilişkin TRİKO MISIRLI’nın cevabı Başvuru Sahibi’ne KVKK’nın 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. 

TRİKO MISIRLI’ya iletilen talepler ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup başvuruya cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret TRİKO MISIRLI tarafından Başvuru Sahibi’nden talep edilebilecektir. Başvurunun TRİKO MISIRLI’nn hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret Başvuru Sahibi’ne iade edilir.

Başvuru Sahibi’nin talebi, TRİKO MISIRLI tarafından kabul edilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilir. Başvuru cevabı, Başvuru Sahibi’ne yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde, TRİKO MISIRLI tarafından gereği yerine getirilir. 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, TRİKO MISIRLI’nın, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemleri, kayıt altına almak ve ilgili kayıtları 3 yıl süreyle saklamakla yükümlü olduğunu hatırlatırız. 

Başvuru Sahibi talebinin, Şirket tarafından gerektiği gibi değerlendirilmesi, gerekli araştırmanın yapılabilmesi ve Başvuru Sahibi’ne uygun bir dönüş yapılabilmesi adına aşağıda talep edilen bilgi ya da belgelerin veya başvuru sonrasında ek olarak istenebilecek bilgi ya da belgelerin eksiksiz olarak TRİKO MISIRLI’ya iletilmesi gerekmektedir. Eksik ya da yanlış olarak verilen bir bilgi ya da belge nedeniyle Şirket’in gerekli araştırmayı yapamaması halinde Başvuru Sahibi, her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

Lütfen, aşağıda talebinizin değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ uyarınca doldurulması zorunlu bilgileri eksiksiz doldurunuz.

BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İsim:
Soy isim
T.C. kimlik numarası:
Yabancılar için; pasaport numarası:

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi:

Bildirime esas
Elektronik posta adresi:
Telefon:
Faks numarası:

BAŞVURU SAHİBİ’NİN TRİKO MISIRLI İLE OLAN İLİŞKİSİ

Lütfen TRİKO MISIRLI ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa TRİKO MISIRLI ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz yetkili bilgisini yazınız.

TRİKO MISIRLI çalışanı
Eski çalışan (Lütfen TRİKO MISIRLI’da çalıştığınız yılları belirtiniz):
TRİKO MISIRLI çalışan adayı
Hissedar/Ortak
İş ortağı çalışanı (Lütfen çalıştığınız firmanın adını ve görevinizi belirtiniz):
Potansiyel ürün veya hizmet alıcısı
Ürün veya hizmet alıcısı
Tedarikçi çalışanı
Tedarikçi yetkilisi
Veli/ Vasi/ Temsilci
Ziyaretçi
Diğer (Lütfen ilişkinizi belirtiniz):

-------------

VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

Lütfen kişisel verilere ilişkin talep veya taleplerinizi aşağıda ilgili kutucuğu (X) ile işaretlemek suretiyle belirtiniz. İlgili kutucuğu seçerek talepte bulunmanız halinde, ilgili talep konusuna ilişkin sağlanması gereken bilgi ve belgeleri de işbu Form ile birlikte TRİKO MISIRLI’ya iletmeniz gerekecektir.

Talep
Seçim
Sağlanması Gerekli Bilgi/Belge
Kişisel verilerimin TRİKO MISIRLI tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.


İşlendiğini düşündüğünüz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
TRİKO MISIRLI tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum.


Hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istediğiniz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
TRİKO MISIRLI tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların TRİKO MISIRLI tarafından amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.


Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
TRİKO MISIRLI tarafından kişisel verilerimin yurt içinde/yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması durumunda TRİKO MISIRLI tarafından kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.


Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
TRİKO MISIRLI tarafından eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum.


Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.
Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. 


Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.
Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.


Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.
Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum. 


Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.
TRİKO MISIRLI tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.


Lütfen otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini düşündüğünüz verilerinizi ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucu bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.
Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.


Lütfen kişisel verilerinizin neden kanuna aykırı olarak işlendiği kanaatinde olduğunuzu, kanuna aykırı işleme faaliyeti ve uğradığınız zarar ile birlikte bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya form ekinde belirtiniz. Form ekinde talebinizi destekleyen/tevsik eden Kişisel Verileri Koruma Kurulu veya mahkeme kararlarını da iletebilirsiniz.
Lütfen yukarıda belirttiğiniz taleplerinize dair istenen bilgileri ve Form ekinde ilettiğiniz belgeleri aşağıda belirtiniz.

BAŞVURUNUN SONUÇLANDIRILMASI VE BAŞVURU SONUCUNUN BİLDİRİMİ

TRİKO MISIRLI talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa, bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir:

Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.
Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.


Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.
TRİKO MISIRLI talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya TRİKO MISIRLI nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.

BEYAN

KVKK uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Başvuru Formunda belirttiğim talepler doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.

Veri Sahibi
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:

Sepetinizde Ürün Bulunmuyor

SEPETİNİZDE ÜRÜN BULUNMUYOR

Alışverişe geri dönerek seçiminizi yapabilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DÖN

SEPETİNİZ